Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

https://www.laserkos.gr/img/p/1/5/9/7/1597-thickbox_default.jpg Προβολή πλήρους εικόνας

Τηλεχειριστήριο SAT

κωδικός Metabox III remote

Περισσότερες λεπτομέρειες

Αγορά

Τηλεχειριστήρια για δορυφορικούς δέκτες Metabox III και πόλους άλλους οι οποίοι είναι κλώνοι του Metabox III

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη 24/7

Τηλέφωνο:+30 2310 - 286406

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη