Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

https://www.laserkos.gr/img/p/1/2/9/129-thickbox_default.jpg Προβολή πλήρους εικόνας

COMBAINER SAT/TV

Αγορά

Μίκτης SAT/TV ,in+out

Μιξάρισμα δορυφορικού και επίγειου σήματος με ένα καλώδιο

Δυνατότητα εισόδου και εξόδου με δύο combainer ή ενός combainer και μιάς πρίζας SAT τερματικής ή διελεύσεως