Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

https://www.laserkos.gr/img/p/1/8/5/8/1858-thickbox_default.jpg Προβολή πλήρους εικόνας

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ PM-300

Μετρητής  κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών συσκευών σύμφωνα με την εισαγωγή του δασμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας ( τρέχουσας ή και λειτουργικής δαπάνη) 

Ένα περαιτέρω τεχνικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα για την εισαγωγή μιας αξίας προειδοποίησης υπερφόρτωσης, η οποία προκαλεί ένα σήμα προειδοποίησης στην υπερφόρτωση του εξοπλισμού μας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
- επίτευγμα στα Watt 
- κατανάλωση ενέργειας σε ένα KW/H 
- πραγματικός χρόνος απασχόλησης 
- στιγμιαία τρέχουσα κατανάλωση 
- τάση κεντρικών αγωγών 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

Συσκευσία blister

 

- λειτουργούσα τάση 230 V~ 
- μέγιστη πίεση 16 A/3600 W 
- ρεύμα που μετρά τη σειρά 0... 16 Α 
- επίτευγμα που μετρά τη σειρά 0 ...,3600 W 
- κατανάλωση που μετρά τη σειρά 0 ...,9999 KW/H

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη 24/7

Τηλέφωνο:+30 2310 - 286406

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη