Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

https://www.laserkos.gr/img/p/1/5/0/5/1505-thickbox_default.jpg Προβολή πλήρους εικόνας

Speakon αρσενικό / XLR θηλυκό

Αγορά

Επαγγελματικό Adaptor ήχου , υψηλής ποιότητας

Από  Speakon αρσενικό /  σε XLR θηλυκό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη 24/7

Τηλέφωνο:+30 2310 - 286406

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη