Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

https://www.laserkos.gr/img/p/1/5/0/7/1507-thickbox_default.jpg Προβολή πλήρους εικόνας

Speakon αρσ / XLR αρσ

Αγορά

Επαγγελματικό Adaptor ήχου , υψηλής ποιότητας

Από  Speakon αρσενικό  /  σε XLR αρσενικό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη 24/7

Τηλέφωνο:+30 2310 - 286406

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη